KAYAD nasıl katkı koyabilirim

Barış kültürünü geliştirmek adına Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde yer alan çok kültürlü kamplar düzenlemiştir. Ayrıca her yıl, WINPEACE’in dönüşümlü olarak Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde gerçekleştirdiği barış kamplarına katkıda bulunmuştur.

Sivil Toplum Farkındalık Etkinlikleri

2007 yılında Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan bir araya gelen 80 sivil toplum örgütü ara bölge, Ledra Palas Otel çevresinde “İsteyince bir yol bulunur” sloganı ile halka sivil toplum örgütleri hakkında bilgilendirilme yapıp, sivil toplum örgütlerine katılımın teşvikini sağlamış ve sivil toplum örgütlerinin önemini vurgulayan bir etkinlik gerçekleştirmiştir.

GENÇLİK KAMPLARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

KAYAD 2001 – 2012 yılları arasında barış kültürünü ve ada genelinde çözümü teşvik edici,
çok kültürlü yaz kampları ve öğretmenlere çeşitli eğitimler düzenlemiştir.

Araştırma

Kıbrıs’ın kuzeyinde aile içi şiddet var mı? Ülkemizde aile içi şiddettin kapsam ve boyutunu tespit edecek anket çalışması yapılacaktır. Söz konusu araştırmayı güçlendirmek adına aile içi şiddeti aile ve ceza mahkemelerinde takip etme mekanizması oluşturup elde edilen verilerle veri tabanı oluşturulacaktır.

Şiddet Görüyorum ne yapabilirim ?

Projelerimiz

Sort
  • All
  • Current Projects

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Eşitlik , 2005 ve Birlikte

Bu proje 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı Kıbrıslı Rum ve Türk ailelerinde iki nesil arasındaki (ebeveyn ve çocuklar) cinsiyet eşitliği seviyesini araştırmaktı. Proje, Kıbrıs toplumunda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmıştır. Proje boyunca farklı nesillere ait kadınlar Kıbrıs’ta var olan cinsiyet eşitsizliği sebebiyle karşılaştıkları ortak ve değişkenlik gösteren zorluklar hususunda kendilerini ifade etme şansı elde etmişlerdir.

KADININ SESİ

Kadın, Ses, Teşvik

Bu proje 2006 yılında, kadınların yasal hakları ile ilgili eğitim, ebeveynlik, sağlık, aile hukuku, kadınların liderlik rolü edinmeleri hususunda teşvik, kadın rolünü genel olarak güçlendirmek gibi özellikle kadınlar tarafından ilgi duyulan ve faydalı başlıklar içeren bir radyo programı olarak gerçekleştirilmiştir. ‘Kadının Sesi’ projesi, Kıbrıs’ta kadın konularını baz alan ve yalnızca kadınlara ithaf olunmuş ilk kadın radyo programı idi.Proje 2006 yılında bitmesine rağmen, Kadının Sesi programı proje bitiminden sonra da yıllarca devam ettirmiştir.

KADIN TİCARETİ MÜCADELESİ

Kadın, Ticaret, Mücadele

2007 ve 2008 yılları arasında gerçekleştirilen bu proje, Kıbrıs halkında, seks sömürgeciliği ve kadın ticareti konularında farkındalık yaratmayı amaçlamakta idi.Proje, hem bu servisin kullanıcılarını hem de mağdurların kadın ticareti sömürüsünün bir parçası olmalarını destekleyen ve devam ettiren sistemi hedef almakta idi.
Bu mücadele, Kıbrıslı Rum Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin işbirliği ile tüm ada geneline yayılan bir kampanya şeklinde yer almıştır.

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not span in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty